Zagraniczne wakacje? Pomyśl o tym, aby wykupić ubezpieczenie

Zagraniczne wakacje? Pomyśl o tym, aby wykupić ubezpieczenie

Zagraniczne wakacje? Pomyśl o tym, aby wykupić ubezpieczenie

Wybierając się w podróż, zarówno w kraju, jak i za granicą, coraz więcej osób zastanawia się nad zakupem specjalnego ubezpieczenia turystycznego. Może okazać się ono bardzo przydatne, szczególnie w sytuacji, gdy przytrafia się coś złego. Ubezpieczenie turystyczne jest idealnym rozwiązaniem, jeśli chcemy spędzić wakacje na odpoczynku, a nie na myśleniu „co będzie, jeśli…”. Z roku na rok coraz więcej osób, w tym także w Polsce, bierze sobie do serca tę radę i decyduje się wykupić ubezpieczenie turystyczne dla siebie i całej rodziny. Jednak przed podjęciem decyzji warto upewnić się, jaką konkretną ochronę zapewnia dana polisa.

Co to jest ubezpieczenie turystyczne?

Ubezpieczenia turystyczne to bardzo szeroki zakres ochrony, zarówno zagranicznej, jak i krajowej, którą można dopasować do swoich indywidualnych potrzeb. Warto zaznaczyć, iż ubezpieczenie turystyczne (nazywane także ubezpieczeniem na podróż) nie ma tak naprawdę ogólnej definicji. Wynika to przede wszystkim z faktu, że składa się ono z kilku ubezpieczeń, które z osobna są oferowane zarówno urlopowiczom, jak i wszystkim innym klientom. Natomiast w formie połączonej, pełniąc rolę polisy turystycznej, zapewniają ochronę tylko podczas podróży. W ofertach towarzystw ubezpieczeniowych można spotkać podstawowe lub rozszerzone, nieco bardziej zaawansowane, ubezpieczenia turystyczne. Z reguły firmy ubezpieczeniowe swoim klientom oferują bardzo elastyczne modele, a dzięki takiemu rozwiązaniu możemy wybrać polisę dopasowaną do naszych potrzeb i wymagań.

Kiedy przydaje się ubezpieczenie turystyczne i co obejmuje?

Należy pamiętać, iż składnikami podstawowego ubezpieczenia turystycznego są:

  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenie kosztów leczenia,
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym,
  • ubezpieczenie assistance.

W każdym rodzaju ubezpieczeń mogą występować różne formy ochrony:

  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków - chroni przed możliwymi skutkami zdarzeń losowych. Ubezpieczony ma prawo do odszkodowania między innymi w sytuacji,kiedy złamie nogę lub rękę. W przypadku tragicznego zdarzenia i śmierci osoby poszkodowanej, odszkodowanie w postaci wsparcia finansowego otrzymać mogą jego najbliżsi.
  • Ubezpieczenie kosztów leczenia - służy przede wszystkim pokryciu kosztów opieki zdrowotnej, znajduje największe zastosowanie w przypadku wystąpienia nagłej choroby lub urazu, który turysta nabył podczas pobytu za granicą. Warto dodać, iż ten rodzaj ubezpieczenia jest przydatny przede wszystkim poza Unią Europejską, chociaż i na jej terenie może okazać się dużym ułatwieniem.
  • Odszkodowanie w ramach ubezpieczenia OC - polega na pokryciu wszelkich kosztów szkód, wyrządzonych przez ubezpieczonego osobie trzeciej - zarówno zdrowotnych, jak i majątkowych.
  • W ramach ubezpieczenia assistance istnieje prawo do określonej pomocy w różnych, nieoczekiwanych zdarzeniach losowych. Najczęściej wsparcie finansowe występuje jako pomoc tłumacza, ochrona prawna.

Polisa turystyczna - dodatkowe rozszerzenia

Warto podkreślić, że do polisy turystycznej za określoną, dodatkową, opłatą można dokupić specjalne opcje rozszerzone. Dzięki takiemu rozwiązaniu, możesz otrzymać prawo do odszkodowania, m.in. gdy przebywasz poza granicami kraju w celach zarobkowych i uległeś wypadkowi, a także podczas uprawiania sportów wysokiego ryzyka. Jest to również rozwiązanie, z którego można skorzystać w przypadku kradzieży bagażu, niespodziewanego ataku choroby oraz utraty mienia, które pozostało w domu w czasie Twojej podróży. Przed podjęciem decyzji odnośnie do zakupu ubezpieczenia, warto dokładnie zapoznać się z jego ogólnymi warunkami.

Ubezpieczenie turystyczne a EKUZ

Przed zagranicznym wyjazdem warto zadbać o odpowiednią ochronę. W tej sytuacji przyda się zarówno Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, jak i ubezpieczenie turystyczne. Karta EKUZ zapewnia bezpłatna opiekę medyczną podczas wyjazdów zagranicznych. Dokument jest ważny przez 6 miesięcy i obowiązuje na terenie całej Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu, a także Szwajcarii. Warto zaznaczyć, iż jej posiadaczem może być każdy, kto jest ubezpieczony w NFZ. EKUZ warto wyrobić przed zagranicznym wyjazdem, jednak trzeba pamiętać, że w tym przypadku ochrona jest nieco ograniczona, dlatego jej bardziej rozszerzonym uzupełnieniem są ubezpieczenia turystyczne. Polisa daje zdecydowanie większy zakres ochrony, bowiem umożliwia korzystanie z opieki zdrowotnej bez względu na charakter placówki medycznej.

Ta strona jest miłośnikiem ciasteczek. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na ich używanie w celu spersonalizowania treści i reklam oraz monitorowania ruchu w naszej witrynie. Dowiedz się więcej w polityce prywatności.

Eksploruj państwa