Czy wiesz, że ...

Terytorium Rosji zajmuje w przybliżeniu 1/6 powierzchni ziemi.
Powierzchnia tego kraju wynosi ponad 17mln km2. Pod tym względem Rosjanie zajmują 1 miejsce na świecie. Jeśli chodzi o liczbę ludności jest to dopiero 9 pozycja.

©2011-2017 rzucijedz.pl All Rights Reserved.